Historien om Bøgeskov Petanqueklub Bjerringbro. 

I foråret 1997 gik Peter Ellekær Hansen og talte varmt for, at der på Bøgeskov Grundejerforenings grønne område kunne laves en petanquebane. Her kunne folk mødes, når de havde lyst til et slag petanque. Da han spurgte om, hvad jeg syntes om idéen, spurgte jeg ham om hvad petanque var for noget. Jeg kendte simpelthen ikke en pind til hvad petanque var. ( hvilket nogle stadig mener at det kniber med ). Jeg mindes at have set navnet et sted. Jeg foreslog, det bedste var at indkalde til et møde,  hvis der skulle være noget seriøst i legen og at bedst, hvis der blev lavet en klub således, at der var lidt mere bund i foretagendet. Generalforsamlingen blev holdt på Bjerringbro Gymnasium.

Der blev indkaldt til et stiftende møde på Bjerringbro Gymnasium d. 25. august 1997 og der var omkring femten deltagere. De var allesammen grundejerforeningsmedlemmer, hvilket det også i første omgang var baseret på. Der blev lavet en lille aftale om, at der ikke måtte være for mange ”udefra” af hensyn til at man kunne have hånd i hanke med området, hvis idéen greb om sig. Samme dag blev klubben stiftet.

Vedtægterne vi arbejdede ud fra, var lånt af Randers Petanque Klub, der var medlem af Dansk Petanque Forbund. Vedtægterne blev stort set godkendt. Dog skulle bestyrelsen kun bestå af tre medlemmer, mod de krævede fem, hvis vi var en DPF-klub.

Der var først lagt op til at klubben kunne hedde Bøgeskov Grundejerforenings Petanqueklub, men jeg syntes, at hvis vi nu kom i tanke om, at vi gerne ville lidt videre ud i verden engang, så skulle den have et mere bredt og udadvendt navn og det blev så til Bøgeskov Petanqueklub Bjerringbro.

 

Den første bestyrelse.

Peter Ellekær Hansen blev naturligvis valgt til klubbens første formand. Knud Ettrup, næstformand og sekretær og Erik Hedegård blev kasserer. Disse tre personer sad i bestyrelsen med Peter E. Hansen som formand i to et halvt år.

På generalforsamlingen d. 5. januar 2000 trådte Peter ud af bestyrelsen, hvilket han havde orienteret klubbens medlemmer om.

Det blev vedtaget, at udvide bestyrelsen fra tre til fem medlemmer for dermed at få et en bredere funderet bestyrelse. Ligeledes blev det vedtaget, at bestyrelsen skulle konstituere sig selv. Kaj Sixhøj og Poul Møller og jeg, blev de tre nye i bestyrelsen, mens Knud og Erik fortsatte. På det efterfølgende konstituerende møde d. 19. januar 2000, blev jeg valgt til formand. Knud fortsatte som næstformand/sekretær og Erik igen som kasserer.

 

Klubben bliver medlem af DGI.

I 1998 blev klubben meldt ind i DGI, Danske Gymnastik-og Idrætsforeninger.

Her har vi siden deltaget i DGIs-Amtsturnering. Der har været benyttet fire spilleformer, nemlig double og tripel. Ligeledes 4-mandshold, hvor der blev spillet to-doubler og en tripel og en singel. Også 6-mandshold, hvor der blev spillet to tripler og tre doubler.

6-mandshold er vist Peter E. Hansens opfindelse og det er en udmærket spilleform med gode muligheder for at lære nye spillere op, uden at en enkelt tabt kamp er altafgørende.

 

Generalforsamlingen.

Klubben har indtil 2005 holdt sine generalforsamlinger inden udgangen af februar. Dette er nu blevet ændret til inden udgangen af november. Dette ikke mindst af hensyn til, at man i god tid og bedre kan forberede sig til den kommende sæson på alle væsentlige områder. Der bl. a. også for nye bestyrelsesmedlemmer. Desuden vedr. spiller-medlemsmøder, spillekalenderne, aktivitetsplaner, medlemmernes tilmeldinger til turneringer m.v.

 

Medlem af DPF.   Deltagelse i landsturneringen.

I 2002 søgte klubben optagelse i Dansk Petanque Forbund og blev også samme år optaget. 

 I 2003 deltog klubben med et regionalhold, men klarede sig ikke så godt, men fik lidt erfaring.

Vi var med i regionalspillet igen i 2004 og kunne dette år rykke op i den nye Danmarksserie.

Det har givet mange gode ture og mange gode kontakter med mennesker fra andre klubber. Det kommer nok lidt til at ligne campingfolket, hvor det er de kendte

 

Deltagelse i regionaspillet.

I  2003 tilmeldte vi et hold til regionalspillet og det blev en udmærket god debut. Der var ti licensspillere til 7 pladser. Vi var fire point fra at spille om oprykning til anden division. Vi deltager også i år, men vi er meget følsomme med hensyn til afbud på grund af vores smalle spillerstab, da der kun er elleve der har licens. Da der nu skal være ni på et hold, er problemerne ikke blevet mindre.

 

Udviklingen i Bjerringbroområdet.

Der har gennem tiden været mange, der har undret sig over, hvorfor der var så mange petanqueklubber i Bjerringbro, men den mest logiske forklaring er nok simpel vokseværk, forskelligartede interesser og udviklingsmuligheder på flere fronter på een gang. De ting der er sket, er vist sket ud fra en stor del spontanitet og nok ikke altid på baggrund af de store overvejelser. Det har bestemt ikke været dårligt det hele, for det har nok givet en stærkere konkurrencementalitet i vort område klubben og det høster vi godt af i dag. Der er ingen Bøgeskovhold der vil tabe og slet ikke til hinanden i en indbyrdes seriøse kampe og det er nok også med til at optimere vor klub. 

 

De første baner .

I foråret 1997 var Peter Ellekær Hansen som nævnt i gang med at få noget lokalt i gang, Der havde været talt om nogle ting, som aldrig var blevet til noget.

De første baner blev etablerede, inden klubben blev stiftet. Snart blev de godt besøgt af både børn, unge og ældre som siden har brugt utallige timer på dette sted ved træning, kampe og på social samvær i weekender, på sommerdage og lune aftener med det gode petanquespil. Grundejerforeningen gav et lille tilskud og banerne fik vi etableret meget billigt fordi entrepenøren ikke var helt bekendt med, hvordan en petanquebane skulle være. Det gav lidt rabat.

De første år havde vi to baner. Det blev efterhånden for lidt. Vi besluttede at lave en indsamling og hermed fik vi midler til at etablere to baner mere. Det i 2001 og med fire baner var det efterhånden rigtig gode forhold vi kunne benytte. Der var nu mulighed for mindre arrangementer, spillemæssigt og til almindelige træningssamlinger og sociale klubaktiviteter.

 

De første trange kår og det første klubhus og nogle fornyelser.

I den første tid havde vi ingen steder at gå ind i pausen, hvis det regnede eller blæste. Erik Hedegård skænkede et mindre læskur, som vi var en fire stykker, der kunne bære derhen.. Der kunne lige netop kunne stå et bord og seks-otte stole. Det var dog en begyndelse.

Senere gik Aksel Bach i gang med at købe billige brædder på Grundfos og han savede og samlede

tagspær sammen med Knud Ettrup. Der blev købt nogle trykimprægnerede stolper og med frivillig arbejdskraft stod der til sidst, syntes vi selv, et hamrende godt og brugbart klubhus med plads til alle. Taget var lidt af en dyr post. Senere har vi udvidet klubhuset med ca.en tredjedel således at der nu er ca. 24m2. Det lyder ikke af meget, men hidtil har det som regel kunnet rumme dem der har været med til diverse arrangementer. Det blev passet godt i ind miljøet på stedet.Der er ikke indlagt vand eller lys i huset, men godt humør. 

Aksel byggede også senere et lille toilet, hvilket flere spurgte efter når der var turneringskampe.

Vi har også lavet et lysanlæg ud af nogle lamper som vi fik fra Tvis kirkegårds parkeringsplads. De fungerer, men desværre skal de sættes op og tages ned hver gang, ligesom der der skal trækkes en el-ledning fra en af husene, hvis vi skal være et oplyst folkefærd. Så det er blevet reglen, at det er der ingen, der har lys/t til. Det var Erik Hedegårg, Heinrich Jensen, ( Carsten Andersen ikke medlem ) og jeg, som brugte nogle aftener på det, og det var temmelig dyrt. Det tog ca. halvdelen af klubben midler på dette tidspunkt, så det er lidt en skam, at vi ikke benytter det.

 

Et lille lokalt kulturcenter.

Foruden klubbens medlemmer benytter Grundejerforeningen også huset til deres møder, gadefester og Sct. Hansaftener. Også børnehaver og kærlige unge mennesker ses der en gang imellem.

Vore ”torsdagsdamer” er der også et par timer om ugen og postbudet holder sin middagspause der. Og flere endnu aflægger klubhuset et besøg. Familier laver ofte en privat petanquedag på stedet. Så det er blevet områdets lille kulturhus. Det har skabt lidt mere liv i området, hvor der ellers kun kom nogle drenge og spillede fodbold, og nogle der går tur med og uden hunde.  

 

Klubmesterskaberne.  

I oktober 1997 blev det første klubmesterskab for doublehold afviklet. Der var vist 16 deltagere.

Der blev lavet to puljer og dette er blevet brugt siden. Klubmesterskabsdagen er blevet flyttet til slutningen af juni. Klubmesterskabet er blevet en tradition og det er hver gang en af de hyggeligste dage i klubben, hvor der er god tid til at spille og tale med hinanden over en hel dag.

I 2006 holdt vi både klubmesterskab i double og i single.

 

DGI-klub.

I l998, året efter stiftelsen blev klubben tilmeldt til DGIS amtsturnering. Vi havde hold med i forskellige både double, triple og 6-mandshold. 

Vi tabte de fleste kampe, men fik dog klubben første amtsmesterskab i double og det var Peter og Ruth. De var de eneste der nåede helt til tops det år. Det er siden gået noget bedre. Vi kunne se, at der skulle trænes noget mere, hvis vi ville være med i slutfasen. Og det ville vi. Vi har fået lidt mere stabilitet og forståelse for spillets mange facetter og har vundet medaljer hvert år, bortset fra i 2004, hvor vi for første gang i klubbens ret korte eksistens ikke fik nogle førstepladser. Alligevel havde vi et godt år med mange hold i finalekampene.

 

Generalforsamlingen.

Klubben har tidligere holdt sine generalforsamlinger inden udgangen af februar. Dette er nu blevet ændret til inden udgangen af november. Dette ikke mindst af hensyn til, at man i god tid kan forberede sig til den kommende sæson.

Nye bestyrelsesmedlemmer får også bedre tid til, at få et bedre indblik i opgaverne inden forårssæsonen begynder også vedr. evt. interne spiller - og medlemsmøder, men også med henblik på  DPFs spillekalender og DGI og DPF møder og turneringer og mesterskaber.

 

Sammenlægning med Petanque Terrible.

I sommeren 2004 blev Bøgeskov kontaktet af Petanque Terrible vedr. en evt. sammenlægning af de to klubber, idet der var mulighed for at begge klubber kunne blive hårdt trængt med hensyn til at kunne stille hold i DPFs turnering. Hvor der før i regionalspillet kun skulle være 7 på holdet, skulle der i Danmarksserien være 9. Der blev senere på året holdt møder, hvor det blev undersøgt, om der blandt klubbernes medlemmer var basis for samarbejdet fremover. Det blev et stort ja fra begge klubbers medlemmer.

D. 24. Februar 2005 blev klubberne Petanque Terrible og Bøgeskov Petanqueklub så lagt sammen.

Dette med henblik på ikke mindst at kunne få mere kvalitet for den enkelte spiller og større bredde og styrke i fællesskab, idet klubberne på længere eller kortere sigt kunne gå en meget hård tid i møde rent medlemsmæssigt.

Bøgeskov havde som nævnt et Danmarksseriehold, mens Petanque Terrible havde et 2. divisions-hold.

Sammenlægningen var for de flestes vedkommende ikke særlig problematisk, idet vi kendte hinanden, vedrørende tidligere års klubmedlemskaber i Bøgeskov, men også spillemæssigt fra diverse lokale turneringer og ligeledes fra mange stævner.

 

Deltagelse i forskellige former for turneringer og stævner.   

Vi er nogle der deltager meget i både små indendørs vinterturneringer og i stævner om sommeren.
Der har vi høstet mange erfaringer og vi arbejder til stadighed med at bygge på, således at vi kan blive ved med at holde trip med klubber der også er særdeles aktive.

 

Klubbens træning.

Klubbens medlemmer har altid haft en stor træningsfrekvens, især i de første måneder af en sæson. Vore træningsdage er mandagene med specialtræning fra kl.l8.30-19.00 og derefter almindelig kamptræning til kl. ca. 21.00. Der er yderligere træning om onsdagene, hvor det specielt er rettet mod licensspillere, men alle må gerne deltage. Dem der skal spille sammen med i en turnering træner ofte sammen, men ofte er lodtrækning om holdene. 

Der er for nuværende 54 medlemmer i klubben, hvoraf 10 er børn eller unge. Det er en lille spillerstab og vi kan godt bruge en flere medlemmer. 

 

Skrevet af Egon Jensen - Efteråret 2008